Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жаңы тигилген үйгө жүгүнүү

Жаңы тигилген үйгө жүгүнүү. Боз үй – ата-бабалардан бери кут түшкөн жай. Тигилип бүткөндөн кийин байбичелердин нускооло-ру менен келин-кезектер жүгүнүп, босогону аттаган. Аны карыялар алкаган. Батанын мазмуну: «Алдын бала, аркасын мал бассын, ак этек жүйүр болуп, орун-очок алсын» – дегени. Май, нан, ак алып кирип ооз тийишет. Мал мууздалып, акыры тойго айланат. Кутман­дуу Кыргыз Атанын ушундай жышаандары аркылуу адеби, ыйманы, каадасы, салты, үрп-адаты, ырымы, жырымы, эм-домү өзүнүн ба-гыты боюнча өрчүп келген.


Кыргыз