Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жамбы атуу

Жамбы атуу. Бул – чоң аштарда берилүүчү оюндун бир түрү. Сөөлөттүүлөрдүн ашында анын баркын арттыруу үчүн уютулган күмүштүулаштырылган узун шырыктын учуна кийгизе ороп, бир нече танап жипке байлап койгон. Муну мергендер атта желдирип бара­тып, атып же жаада тартып өткөн. Түшүргөн адам жамбыны алган. (Жамбы – кытай сөзү, «юань» – уюткан, «бао» – баалуу, асыл де-генди билдирет). Жамбыны атуусу- мергенчиликке машыгуусу. Ал кийинки чактары өзүнүн шартын, албетте, өзгөрттү. Анткени жамбы атууну, атып алууну кимдер жүргүзүшөт. Бирок маданияттуу түрдө бута атуулар бар. Тилекке каршы, эми эң жаман адат- бөтөлкө сай-ып, бөтөлкөнү бута кылуучулар кездешет. Арийне, бул элибиздин ар-намысына тийип турат.


Кыргыз