Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жаман да болсо, өз улагыңды теке сал

«Жаман да болсо, өз улагыңды теке сал». Уюткулуу Кыргыз Атанын тукумдары уй малдарын боор эти менен тең көрөөрү бел-гилүүдүр. Бештүлүк – төө, жылкы, уй, кой, эчки. Анын бирөө эчки тукуму (Чычаң Ата). Мунун эркек улагы бир-бир айдан соң биттелет да, ылайыктуусун теке кылып калтырат. Ал алты айлыгында куутка жарап калат да, ургаачы улак – чебич чагында тууп коюуга мүмкүнчүлүк алат.

«Жаман да болсо, ез улагынды теке сал» – бул етме мааниде адамга карата айтылууда. Демек, «кызматка өз ага-туугандарыңан, жерге-жээктериңен, куда-сөөктөрүнөн, тайаке-тайындарыңан, кайын-журтуңан танда. Алар сени кыйбайт. Баркынды, баанды көтөрөт. Тирек болот, жакшылыгынды чыгарат. Жамандыгынды жашырат. Бири-би-риңерди колдошосуңар» – дегени.


Кыргыз