Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жалгыз жибербөө

Жалгыз жибербөө. Бирөөлөрдүн бирдемелери бул жарык-жал-ган дуйнеден кайтса, ал адамды ошол тарапка жалгыз жибербее салты да бар. Бөлөк-бөтөн элден болсо, антип жалгыз жиберүү ошол айыл үстү үчүн да уятыраак сезилет. «Ээ, ботом, ал жерде эл жок бекен, өзү эле келиптир» – деген сез ар-намыска доо кетириши ык-тымал. Ал кызмат аткарган элден ынтымак чогултуп, «Баланча да өзүбүздүн балабыз болуп калды эле, мына бул биздин кошумча-быз», – деп жай айтуу баарынан алымдуу болот. Бул – наркты-салт-ты билген журттун кылаары!..


Кыргыз