Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жайытты бир күндө түгөтпөйлү

Жайытты бир күндө түгөтпөйлү. Бабалардын келе жаткан жа-шоо-тиричилигинин чордонун мал-чарбачылыгы түзүп келген. Мал­ды жаздатуу, малды жайлатуу, (жайлоого чыгаруу), семиртүү, күздөтүү-этине эт, майына май кошуу аркылуу жайытты сарамжал-дуу пайдалануу үчүн улам жайыт которууну мыкты билишкен. Ан-сыз жер такыраят, жайыттын кунары учат. Мына ушундай жагдай-лардан улам «Коё тур, жайытыңарды бир күндө түгөтпөгүлө, жайлуу жерге кайра-кайра бара бербейли, үнөмдүүжасайлы», -дешет. Өтмө мааниде адамдардагы сыйлашуунутуюндурууда. Муну айрым жер-лерде «Жаман уй жайытын бир күндө түгөтөт» (макал) – деп да коёт. Уй жапмаланып, машкөлүү жаныбар, тоютту кеп жейт. Жогорудагы накылга да дал келет.


Кыргыз