Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ынсаптуулук

Ынсаптуулук. «Акылдуу отту карайт, акмак казанды карайт» «Пайгамбар барга назир, жокко кайыл». (Эл сезу) Бул – пендечиликтеги оңдуу адаттардан. Демек, токпей-илдуулук- мунун асыл кайталоосу. Алдыдагы ырыс-кешикке, азбы-коппу ыраазы болуучулук, «кудая тообо» дечүүлүк. Барда бардай, жокто жоктой жүрүүчүлүк. Күндөлүк жашоо-турмуштагы көргөн-тур-ган көрүнүштөргө кайыл болуучулук. Илгертен эле улуулар ток пейилдүү жүргүлө, балдар сугалак болбогула. «Сук атанын балда-ры» аталбагыла (илгери бирее суктугунан казандагы кайнап жат­кан ашка колун салып жибериптир) – деп, тескеп туруучу. «Соргок-тун өзү тойсо да, көзү тойбойт» (макал), Соргоктук, жатып ичээр, жанбактыга жарашат, сугалакты табият канаттуудан сагызганга
жазыптыр. «Сагызган сактыгынан эмес, суктугунан елет» (макал). Чыныда сук да, сак да! «Ынсапсызга кашык салсаң беш ууртайт» (макал). А, чыныда, ашып кетсе үч уурташ керек. Ынсаптуулук -каниет болуусу. Ал – уяттуулук, сабырдуулук, өзүнүн намысын сак-тоочулук. Албетте, муну биз тарбия-тааттим аркылуу кийинки му-ундарга жеткирүүбүз зарыл…


Кыргыз