Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Узун сарыга сактаганы

Узун сарыга сактаганы. Бул – кышкы согумдун чүйлүүсүн жазга сактап жеши. Кыргыздарга март айы – үзүмчүлүк айы. Күн узарат, күздө даярдаган эгин-тегин тугене баштайт. Мапдын семизи арыктайт. Мал-жанда сеек жукарат. Апрель айынын жарымына дейре үзүмчүл үк билинет. Терт түлүк төлдөсө, жутчулук акка илинет да, кайрадан ток-чулук башталат. Мына ошол «узун сэры кары түшкөн кун моюн узар-тып турган учурда чүйлүү сүрдү салып, кошуна-колондорду чакырыш-кан. «Узун сэры келгенде жейбиз» – деп, турганда, ошол үйгө узун сэры адам келип конот. «Ии, и, баягы узун сэры деген ушул тура?! Ал үйдүн зайыбы каткан эттеринин баарын салып бериптир» -деген кулку келтирээрликуламыштар да айтылып келген имиш.


Кыргыз