Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Үзөңгүнү тең теминбей

«Үзөңгүнү тең теминбей». Бул улуктарга карата айтылат. Ка-лыстыктан тайып, биреелерду аса, биреелерду баса карагандар. Өз жактагыларынын көмөчүнө күл тарткандар. Үзөңгү аркылуу атка ми-небиз. Андайлар ээрге түз отуруп бастырганда тең теминбей, бир жагына оодук бастыруучуларга отме маани катары салыштыра ай-тылуучу сез.


Кыргыз