Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Уй сааш

Уй сааш – илгери озүнчө онер, үлгү, таалим-таасир болгон. Күн чыкканча уктоо, малды кайын энесине саадыруу, кайын энеси ме­нен каяша, кер-мур айтышуу, м.а. еч чыгуу, эрине: «Энең жаман, езүбүзче болүнүп, оокат кылабыз» – деп, белүнүп-жарылып кетүүлерү, чыккан жерин, келген элин журт ичинде уятка калтыруу-су. Бетенче, азыркы учурда бул анча еен эместей, боло берүүчү жорук, шарттуу керүнүш катары сезилип калды. Айрым кайын эне-лер, кайын синдиси колуктуга еч чыгышы ыктымал. Аларда кудала-рын теңсинбее бар. Байлыкты жогору коет, езүлерүн мартабалуу-мансаптуу деп билишет. Мурундарын чүйрүшет: «Теңибиз эмес, ала качып келип калды, отургузуп коюшту» – дегендер бар. Андан балалуу болот. Тукуму кебейүүде. Айрым кайын-журттар аны эске алышпайт.


Кыргыз