Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

УЧУКТОО ЫРЫ

Учук болсоң учуп чык, Кагын болсоң качып чык, Түн учук болсоң түн менен чык, Таң учук болсоң таң менен чык. Учкул десең уларга бар, Уңшуйган мында эминең бар? Кызыл десең табылгынын учуна бар, Кыйшайган мында эминең бар? Сулуу десең кытайдын кызына бар, Адамдын жашы, Аргасын чайчы, Көңүлдүү болсун, Көлдөрдөй толсун.


Кыргыз