Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Тышка чыксам, койчулар кементай жабышат, үйгө келсем кадырым жок

«Тышка чыксам, койчулар кементай жабышат, үйгө келсем кадырым жок». Ушуга үндөш «Эл ичинде кел Байтак, оз үйүмдө кем Байтак»-деген кеп бар. Үйгө келгенде аялы «Үйгө-жайга, бала-чакага карабай кайда жүрөсүң? – деп жемелегенде, «Атаң көрү, ай! Эл ичинде кел Байтак, ез үйүмдө кем Байтакмын!» – деп, үшкүрүнүп отура калуучу экен. Тигил макал так ушуга маанилеш.


Кыргыз