Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Туурамчылдан тууганым болгуча, бекөөлдөн белом болсун

«Туурамчылдан тууганым болгуча, бекөөлдөн белом болсун». Бул – бизче алганда табакчы, чарачы, элге эт жасоочу, эт бөлүштүрүүчү адам. Той-аштарда калың элге ылайыгына жараша этти, устуканды үлүштүрүүсү. Ашмачы, ашканачы, чыгданчы. Неги-зи моңголдордон келген термин экенин проф. X. Карасаев айтчу. Ал – Чыңгызхандын черүүлөрүнө азык-түлүк камдаган адам. Экинчи мааниси, тууганын этти майда туурай гана билүүсү. Бөкөөл тамак-ашты табында гана даярдап берүүсү.


Кыргыз