Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

ТУШОО ТОЙ

Тушоо кесүү ырымы

Эмчегин берген энебиз, Өсүп келет денебиз. Бут калчылдап баса албай, Каз-каз деген эмнебиз? Басууга бала талпынып, Күндөн күнгө артылып. Бутун шилтеп басууга, Энесине асылып. Кагылайын каз ту рун, Дени соо бат туруң. Шилтеди бутун эки-үч, Басканда кирет бутка күч. Балага боору эзилет, Тушоо тою берилет.

Ала жип бутка байланды, Ат, кунан алые айдалды. Биринчи маара жакындап, Экинчиси такымдап. Тең келатат баарысы, Бут куйрукка шакылдап. Биринчини карасаң, Таманы куйрукка тиет жаркылдап.

Тушоо кесер шамшаарды, Камдап турган атасы. Тушоосун кести баланын, Арты жетип бүтө элек,

Арыштап келет жөтөлөт. Аталары жүгүрүп, Балдарын сүрөп көтөрөт, Байгелерин алышты, Жай-жайына тарашты. Тушоо кесер той болду, Оз алдынча зор болду, Маалында басып кете албай, Кээ бир бала кор болду. Дени таза соо бала, Маалына жетпей жүгүрөт, Энеси менен атасы, Кубанышат сүйүнөт. Кестирүүгө тушоосун, Жетине албай күтүнөт. Шар жүгүрүп бал асы, Шаттанат анын атасы. Маңдайында баласы, Маана кылат апасы.


Кыргыз