Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Түлкү кумар ойнотуу

«Неге мынча түлкү кумар ойноттуң,

Алтын, айтчы, качан сенден түңүлөм». (К. Маликов)

Түлкү – айбанаттардын митаамы. Ал болумушта дайыма мант берип, алдап турат. Демек, туруксуз, убадага жокадамдар бар. Отмо мааниде түлкүнүн кыял-жоругуна, жүрүш-турушуна алдыртан салыш-тыруусу. Бирде макул, бирдежок, кыскасы, айрымдардын убадага, айтылган антка жоктугу.


Кыргыз