Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Тукум куучулук

Тукум куучулук. Бул – түптүү Кыргыз Атадан келген, калган, калуучу мурасы. Кандын накта сакталышы. Атанын өнөрүнүн, өрнөгүнүн жекече касиеттеринин укум-тукумга чейин кетүүсү. Миса­лы, эпосто айкөл Манастан Семетейдин төрөлүшү, андан Сейтек, жүктүүтөө көтөргөн Каба балбандан, ашууда атын кетерген Кожом-кулдун, улуу усталар Оттук-Таштан Санташ, Балташ, Шамшидин андан бери Канташ уулу Капардын уул-неберелеринин, моңолдор Айтмамбеттин тукумунун бүтүндөй уста аталып, азыркы күнгө чей­ин урпактарынын узанып келиши – тукум куучулуктун айкын дали-ли. Тукум куучулукта акындардан, ырчылардан ж.б. чыгармачыл адам-дардан өзүнүн тукумунан артели кеч кайра дал өзүндөй таланттар кайталана чыгышы – мыйзам ченемдин бардыгы.


Кыргыз