Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Топурак буюруу

Топурак буюруу. Кыргыз эли – баатыр эл, жоокер эл. Бештүлүктү арбын асырап, тоо-таштарды мекендеп, адыр-белес-терди бөктөрүлөп, муз төрлөрдү мекендеп, булуттарга жакын жер-лерден түнөк тапкан эл. Анда жылкы тийүүлөр, ууру-бөрүлөр, ит-куштар танапташ. Жоолордон өзүлөрүн сакташка аттарын каңтарып,

чылбырын баса жатып, бүкүлүү куш уйкудагы эл. «Жатып өлсе жа-манат, жоодо өлсө салтанат». Кокус андайда шейит кетсе, сөөгүн калтырбаган. Киндик кан тамган жерге жеткирүү салты болгон. Баа-тырлардын, казатта шейиттердин этин шылып, сөөгүн жаназык ку-юучу чаначка салып, жерине жеткирүү – ар-намысы бийик. Кастар-лап коомп, коргон, күмбоз салдыруу расими бар болгон. Бул – оз элинин жеринен топурак буюруусу.


Кыргыз