Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Төө кыядан өткен соң, оо, дегени курусун»

Тоо-таштар-ды, адыр-белестерди аркалап, көчмөндүү турмушту баштарынан дымактуу өткөрүп жүргөн кыргыздарда үйдү чечүүдө, көчтү жүктөөдө, каркырадай болуп көчүүдө, суу чайпалтып кечүүдө, өзүнчө шаңы да, кыйынчылыктары да боло турган. Tee – көчтүн малы, төө – дөө малы. Боз үйдүн кереге-ууктары ж.б. жүктөрдү бир гана көтөрө баса берет. Ашууларды ашат, тайгак кечүүлөрдү, тар жолдорду тайгаланбай -таасын өтүүсү үчүн: «Аюу так!», «Аюу так!», «Аюу так!» – деп кыйкырып, унаага дем берилүүсү. Бул «аюудай» так басып от дегени. Эми мунун етме маанисине кел­еек, бирөөлөргө бир иш берилет. Аны аткарууда убадалашат. Би­рок, ал иш учурунда аткарылбайт. О бир топ убактан соң убада-дан жанып, аны создуктуруп барып өтөөгө аракеттенгендерге ка­рата ушул макал айтылган.


Кыргыз