Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Томаяк

Томаяк. Бул – жашоо-турмуштагы бир алсыздык, шордуулук. Муну кедей-кембагалдар, букаралар ж.б. менен алмаштырууга бо­лот же болбойт. Себеп:
Биринчиден, мисалы, кыргыздарда байлык көбүнче мал менен елченет, «малдын малдай азабы бар», «мал боор этиң менен тең», «мал баккандакы, кетмен чапкандыкы», «мал арыгы ооз майлат»… Демек, малды малдай урунуп, ушундан эле тиричилигин жакшы жүргүзет – деген ой жатат. Томаяк буга такыр назар таштабоосу, моюн сунбоосу, загына кетүүсү.
Экинчиден, томаякка бала-бакырасына карап, аларды аяп, бай-лар саан берет, мингич мингизет. Анын зайыбы саанды кантип са-айт, төлүн кандай асырайт. Билбейт. Кактай саайт. Саан арык, төлү арык, өзү жез тырмак аталат. Томаяк атты арык минет. Куутокум аталат, «Ал томаяк, ага мал жукпайт, мал кадырын билбейт. Ошого берген кайран мингич, ошол сааган уй» – деп айтылуусу;
Үчүнчүдон, томаяк малды тээп, сегүнүп-сагынып, жек керүп ай-доосу, ж.б. ага токонаалаттардын бардыгы…


Кыргыз