Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Төлгөчү

Төлгөчү. Бул – 41 кара ташты «сүйлөтүүчү» ленде. Адамдар алые жол-сапар чеккенде, мал-сал жоголсо, же кепке кудай жолун-да жургонде ж.б. шарттарда касиеттүү адамдардан төлгөөчүлөр чыгат. Аны кесип тутат. Жайнамазга 41 ташты сүрүп, учтен уч сапар белуп, топ ташты карап, адамдын тагдыры тууралуу суйлей баш-тайт. Телго салаарда таштар «ачык айтып, ак суйле» деп чекесине, колуна, оозуна тийгизип, анан ишти баштай турган. Мурун «41 таш­ка ишенбейсиңби?» – деп, бул эм-домго ишеним артылган. Кийин: «Ботом, 41 ташка да ишенет турбайбы»,-деп калышкан.


Кыргыз