Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Токол эчки мүйүздүү болом деп, кулагынан ажыраптыр

«Токол эчки мүйүздүү болом деп, кулагынан ажыраптыр». Соз мааниси адамдардын нысап-бычагына барып такалат. Бирдеме-ге топук кылбай, дагы болсо, боло берсе өңдүү ниеттегилердин акы­ры бир иштерге кириптер болуусу. «Токол эчки кудайдан торт мүйүз сурайт. Бул төрттү бербесе да, экини берет деген үмүтү. Кээде сы-ңар мүйүз да бербей коет. Ал тилеги орундалбай, мурунку жакшы жүрүшүнөн ажырап калат. Т.а. мурунку чанганына кийин жетпей да калат. Мунун тескерисинчеси «Кул жеймин дейт куйрукту, кудай би­лет буйрукту». Бир нерсеге жетем деп, колдогусунан куру жалак калса: «Уйдан жок же уй байлаган жиптен жок» – дейбиз.


Кыргыз