Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Тойдо куран окуу

Тойдо куран окуу. Аш-той эгиз айтылат. Экөөндө тең эл-журтка дасторкон жайылат. Бар даам коюлат. Кыргыздарда эт тартылат. Аштын милдети – маркумду эскерүү, ага арнап куран окуу. Демек, муну «куран окутуу» деп коет. «Тойго барсаң, тоюп бар» – дегендей бар тамакка ырыскылашсың. Айрым аймактарда, элдерде (уйгур, озбек, дунган сыяктуу мусулмандар) тойго барса да, дасторкондон даам татаардан мурун эле маркумдарга арнап, «куран окуп коелу-чу» деп, арбактарга куран окуп киришет. Арийне, бул кыргыз бала-сына терс салт. Муну туурап, куран окуу менен тойду баштаган жер-лер да бар. Анткени, «той берүү – бата алуу». Адамзаттын үмүтү, келечеги, жакшылыгы эсте туруусу.


Кыргыз