Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Төбө чачы тик туруусу

Төбө чачы тик туруусу. Бул – адамдарга карата багытталуу-су. Тал чачтары тик болуусу, отмо мааниде адамдардын ачуусунун ото катуу келүүсүн туюндуруусу. Айрым учурда «анын муруттары

сайгылашып», «муруттары тикендешип»… өндүү сөздердүн барды-гы. Бул – ошол ачуусун езү токтото албаган деңгээлге жетүүсү. Элй-биз салыштырмалуу катары жерине-ийине жеткире айтууга чеберчи-лиги. Ал аркылуу ойду-пикирди терең берүүсү…


Кыргыз