Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Тилин сунуу, мырыйуу

Тилин сунуу, мырыйуу. Бул – терс көрүнүштөрдөн. Демек, ай-рым бирдеме айтса, же болбосо бироолердү корсо, жактырбай, Кы­зыл тилин эл кезүнче бултайтуу менен сөөмөйүн бетине сүртүүсү-өтө копол элес калтыруусу. Ал ушундай жагдайлары аркылуу өзүн-өзү мыскылдоосу. Минтүү, көздү чакчаңдатуу, кебете-кешпирин мырыйтуу-тырыйтуу, чүйрүү, кез кысуу өңцүү одоночулуктар – адам-дык касиеттерин учуруулук…


Кыргыз