Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Тийишкендин катыгын беруу

Тийишкендин катыгын беруу. Катык – тамак-ашты даамына чыгаруучусу. Т.а. аш катык эттуу, майлуу тамактар. Ал башка та-мактарга даана катык болот. Кышкы катык-согум эти, карын-карын майлар, адамдарды суукка байымдуу кылат. «Катыгын беруудо» сөздүн өтмө мааниси бар. Бирөолөр жөн жерден эле бирөөлөргө тий-ишет. Кыйынсынат, «кой-ай» дегенгеда болбойт. Эки ортодогуэлди көзгө илбейт, ич арада аны басынтат, канткени менен чыдоонун акыр-кы чегинде турган адам: «Тийишкен андай эмес, мындай» -деп, али-гинин азабын колуна берет. Экинчи баш кетергус кылып таштайт. Ошентип, ал жазасын алат.


Кыргыз