Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Тез бар жерде ийри жыгач жатпайт

«Тез бар жерде ийри жыгач жатпайт». Албетте, соз маанисин азыркы муундар анча андай алышпайт. Тез – жыгач аспабы, м.а. дүкөнү (станогу). Ачакей жыгач оруну. Учу жалпагыраак, сабы жуму-ру жыгач анын «ыкшоору» деп аталат. Кызытуудан чыккан ийри жы-гачты теске ошол ачакей ыкшоору менен кошо коет. Белге алып жыл-дыра тартканда ийири жыгач матоого түшүп, түзөлө берет. Мындай шартта чыканактай жыгачтар октой туз болот. «Матоого алгандай», «тезге салгандай» деген сез мына ушундан улам калат.


Кыргыз