Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Тескери бата берүүсү

Тескери бата берүүсү. Бул – бироолерге бирдеме ыроолоодо тескери мааниси бар соз тилоосү, жалаң жакшылыкты каалоонун карама-каршысы. Каргыш айтууга маанилеш, адамдын чучугуна жет-кидей, сеектен кек буу кетерулгендей ой айтуусу. «Ал каргышка кал­ган», «ага тескери бата тийген», «ошол батадан кийин оң болбоду» -өңцүү болумуштар айтылып келүүде. Касиеттуу ыйык адамдардын тескери батасы да, каргышы да кайтпайт – деген уламыштар бар. «Курманбек» кенже эпосунда – Курманбёк баатыр жоого аттанууда Телтору атын атасы Тейитбектен сурайт. Келини Айганыш аталап жалынып сурап, алдына чоголесе да асман-айдан кетип бербеши, демек, Тейитбектин тескери кейипкердиги. Курманбек баатыр Койкүроң менен жоону кууп баратканда ат андан секире албай, бели мертинип елушу – окуянын ете аянычтуу учуру. Ошондо алаканын

тескери жайып: «Оо, эркектер, Курманбектей бала көргүчө, куу баш өткүлө! Оо, катындар, Курманбектей бала туугуча, туубас өткүлө?!» – деп бата кылуусу тескери бата берүүнүн укмуш үлгүсү.


Кыргыз