Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Терсаяк адат

Терсаяк адат. Бул – адам сапаттарындагы начар көрүнүш. Ит кыял, табигый жаратылышында оң жолдогу касиеттеринин башкача бурулушу. Адамдарды ак жолдон адаштыруу. Айрымдарга акыл ай-тсаң, аны тескери түшүнүүсү, кээрденүүсү. Болочокжакшы ниеттер-ге өзүнүн залакасын тийгизүүсү. Андайсыз турмуш жок «Ой, ага ай­ткан кайран акыл, ал ар дайым корооздонуп, кебиңди укпайт», «Ошо-го корогон кайран соз» дейбиз да, терс бурулуп кетебиз… «Терс аяк
элдин сөзү. Мындайлар арабызда бар. Бул – кеп жебестин, кежир-дин жана бир түрү.


Кыргыз