Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Тердетмей

Тердетмей. Бул – жосунсуз сапаттардан. Кыргызстандын ай-рым аймактарында той-топурларда куда-сөөктөрүнүн аты-жөнүн те-риштирүүлөрү, эмне кошумча менен келгенин сарыэсептөөсү, чай куюп, чай сунуп, тамак-аш бышырып жаткандарга ошол олжодон үлүш берүүлөрү. Аңгыча жалаң чай ичирип коюулары. Кадимкидей доола-шып, барга-жокко карабай, бирдеме өңдүүлөрү. Мисалы, сен бир жылкы кошумча берсең, ошонун он пайызын тойго кызмат кылгандар алуулары. Тердетмей – меймандын амал-айласын кетирүүсү.


Кыргыз