Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Үзөнгү боолуктоо

Үзөнгү боолуктоо. Атчан адамдын бир эле чакан жүктү ээрден арта салып, сол үзөңгүнүн боосунан өткөрүп, ошол жагына салма-гын сала баруусу, бейкапар бастырып кетүүсү. Мындан башка ээр-дин чарасына бошураак каптагы эгинди ж.б.ларды орунтуктуу коюп, минип алуулары да бар.


Кыргыз