Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Текөөрдөшүү

Текөөрдөшүү. «Текөөрү болот шумкардын,

Тепкени кайра турбаган» (элыры)

Текөөр – алгыр куштардын тебүүгө күч берүүчү жери. Өтмө маа­ниде эки адамдын бири-бирине күч сыноосу. Кимиси кыйындыгын билүүбүз. Ич ара карама-каршылыгы, кимиси жеңээрин көпчүлүк көрүүсү. Албетте, мындай көпкөндөр, «көзү жок эрлер», көөдөндүүлөрдөн көп чыгат.


Кыргыз