Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Текеберчилик

Текеберчилик. Бул – адамдардагы терс сапаттарынын бири. Алдын-ала кесир сүйлео, буюрса да, буюрбаса да алдым-жуттум тарапка баш коюусу. «Мен жасайм, ага сезсуз жетем» ж.б. сездер менен копчүлүктүн алдында күпүлдеосү, орунсуз ооз кептүрүүсү. А, чыныда, иш жүзүндө башкача жыйынтыкчыгаруусу. Текебер суйлее айрымдарды басынтуусу, езүнүн кокүрогүн ойде кетерүүсү, кээлери адам катарынан да чыгаруусу, жекече озүмчүлдүгү.


Кыргыз