Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Таман акы, маңдай тери

Таман акы, маңдай тери. «Мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот». (Макал). Бул – ез ишинин даана үзүрү. Ак эмгегинин етеесуно чыгуусу, ошонун ырахатын корүүсү. «Саргара жортсоң, кы-зара бертесүң». Таман акы – ары-бери чуркоо аркылуу иштин на-тыйжасына жетүүсү. Мандай тер – чыпылдата тер чыгара эмгек-тенүүсү. Бала-бакырасын, эли-журтун багуусу. Мунун терстүшүнүгү арамдык. Биреелердүн таман акы, маңдай терин езүлерүне ыйга-руусу, башкалардын байлыгына кол салуусу. Жатыпичээрлер, жан-бактылар, кызыл кулактар, суткорлор, алып сатарлар – арамдык-тын эсебинен жыргагандар.


Кыргыз