Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Тайын журт

Тайын журт. «Эр тайын тартат». (Макал). Буга кыргыз бала-сынын энесинин теркундеру кирет. Тайата, тайэне, тайаке, тайже-ңе, тайэже, тайжезде өндүүлөрү аталгандан кийин жээнге алар кызы учун баарын аябайт, жээн эркелейт. Алаарын айтат «Жээн киргиче, жети беру кирсин»… Баланын Ата-Журту: «Мунун чыккан жери жак­шы, биз ушулар менен кегоргенбуз, агарганбыз» – деп, уулдун эне­синин төркүндөрүн баалап, барктап турушат.


Кыргыз