Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Тайата, тайэне менен жээн небере

Тайата, тайэне менен жээн небере. Жээн небере – кыздын баласы. Адатта, «Жээн киргиче, жети беру кирсин» – дейт. Кыз торкунуне кандай барктуу, сыйлуу болсо, баласы андан бетер баркка татыйт. Т.а. эркелейт, эркелеп алаарын алат, жулаарын жулат. Тай­ата, тайэне, тайаке, тайэже, тайжезде, булар жээн келсе, тай эн-чилеп берүүчүлөр – деген да далилдер бар. Тайаталар жээн-небе-релерин жакшы корушот. Себеби, кызынын баласы «тайата», «тай­эне» деп, өзүлөрүн өтө жакын сезишип, кыял-жоруктары, тили ар­кылуу жагып турат.


Кыргыз