Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Табанаак эрден, тубанаак бээ өтөт»

Эр – эркек, эр – буле ээси. Алардын табышкердиги ар кандай елчонет. Ушуга карата та-бышкер, олжолуу, жатыпичээр, жанбакты, жалкоо ж.б. адамдарга болунот. Ал эми бээ жылына тууйт. Алар ич-ара тукумдайт. Тулпар да, кулук да, жорго да бээден чыгат. Кымызы адамдын каны, эти кыргыздын жаны. Демек, коокор эмчек бээлер озу эле бир сабаа кы-мыз болот. Бээ улам жашаган сайын сутун демейт. «Жарашат кан­дай желеге, жайкалтып кулун эмизген», – деп бээлер желенин, уйурдун да корку. Т.а. мына ушундай жагы жогору бааланат.


Кыргыз