Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Сыр билдирбөө

Сыр билдирбөө. Бул – ич-ара ар-намысын сактоосу, башка-ларга бел алдырбоосу, бой көтөрбөө белгиси, өзүлөрүн жалаң жак­шылык жагына тогоосу, же «бизде андай эмес, мындай», «балда-рымдын тартип-тарбиясына эл ыраазы», «баланчанын балдарын-дай кантип болсун», айтор, өзүлөрүн өтө өйдөлөп кармоосу, созо-лоно тартып олтуруусу. Экинчиден, башкаларды жактыра бербей мактануусу. Мында көйрөңдүк белгиси. Андай жоруктары журт ал­дына аста-секин билинип, кеп-сезге илинип калуулары да бардыгы.


Кыргыз