Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Сынып калуу

Бул – айрымдардын бирөөнүн аброюун кетирген-дей сез катуусу. Сынуу – катуу нерсеге таандык. Отме мааниде ту-юндурганда, демек, адамдын кезүнче ошончолук деңгээлде кеп чы-гаруусу. Ал кепчулук алдында да, же жекече турганда да уят абал-да калуусу. «Сындырып койду», «болоор-болбостон сынып калды»… ендуу ой копчулук ичинде айтылып калышы. Негизи сынып калуучу адам кадыр-барктуу, акылга шерик пенделерден да болушу мумкун.


Кыргыз