Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Сынчынын саңар өтүгү майрык

«Сынчынын саңар өтүгү майрык». Бул – адамдын бири-бири­не тыңсынуусу. Адатта, сынчы бирөөлөрдүн, жүрүш-турушун, чыгар-маларын, «ичип-жеп», деле укмуштай кыйын сындай алат. Ал да жазуучу, бирок, озу анчалык чыгарма жаза албайт. «Мындай жазыш

керек», «тигиндей жүрүш тийиш»… Бирөөлөргө кыйын көрүнгенү ме­нен өзүнчө андай ишти аткара албайт. Мунун жандырмагы: «9з ба-шында итти көрбөй, киши башындагы чөптү көрөт», – деп айтабыз. «Бычакка саптык».

«Бычакка саптык уулуң жок,

Кайгырып жашың куюлду». («Саринжи-Бөкөй»)

Бул – баарында да баланын дарамети тууралуу ийги сез. Т.а. «бычакка саптык» етме мааниде айтылат. «Ошончо балдарындын ичинен алгылыктуу уулуң жок тура» – дегенди туюндурат. Мындай-ларды «камчы саптык эмес экен» деп да коет. «Бычакка саптык» бала – колунан бирдеме келүүчү, ишке жароочу, эл милдетин моюн-га алуучу бала… Муну ушундай гана түшүнүү зарыл…


Кыргыз