Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Сүйүүнүн, жакшы көрөмдүн мааниси

Сүйүүнүн, жакшы көрөмдүн мааниси. Бул-жашоо-турмушта-гы етө назик мамиле. Ата-журтту сүйүү, урук-тууганды, жалпы эле кыргыз элин сүйүү ж.б.лар айтылып келүүде.
Сүйүү – жакшы керүүбүз, ар дайым анын элесин эске тутуу-буз. Албетте, муну жалпы түшүнүк катары карообуз керек. Бирин-чи ирээтте сүйүүбүз – махабатыбызды туюндурат, бизде секетбай, күйген ырлары негизги жердиги болуп калган. Адатта, ата-энебиз-ди, бир туугандарыбызды, жерге-жээктерибизди ж.б.ларды биз жакшы, эң жакшы керүүбүз тийиш. «Любовь» орустарда сүйүү, «люблю» – сүйем, «любовница» – сүйгонү, ойношу. Демек, «мен атамды сүйем», «мен апамды сүйем», «эжемди сүйем», «агамды сүйем» деген менен тиги «жакшы керем», «эң жакшы керем» – де­ген ой-пикирди бере албайт.


Кыргыз