Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Шыйкыны качуу

Шыйкыны качуу. Бул – адамдардагы жекече сапаттардын бири. Шыйкыны – өзүнө таандык касиет, ал ар дайым эле адамдардын боюнда жүрө берүүсү. Бир жоголсо, анын жолу тар, кылган иши му-рункудай орунунан чыкпоосу, ич ара дөөлөтүнүн качышы, аны дай­ыма асырап жүрүшкө мүмкүн эместиги. Жиңкини соолуу – кокшилти болуу, куру жалак отуруп калуу өңдүү абалдар, арийне, адамдарга таандык көрүнүштөрдөн…


Кыргыз