Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Шодокондун бүркүтүндөй жутунуп

«Шодокондун бүркүтүндөй жутунуп». Бул – ач кез адамдын кейипкерин берүү. Болжолдо, Шодокон аттуу мунушкер болсо керек. Анын буркуту кыраан чыккан го. Өтмө мааниде алганда, ал уламыш-ка айланган. Буркут эки тулкуну эки колуна чеңгелдеп, бирөөнү оозу-на тиштеп баратса, бир тулку качыптыр да. Аны алуучу жери жок, эки көзүн кымындатыптыр… Лакаптын төркүнү адам дуйнеге тойбойт, кара топуракка гана тоет. Адам пендеси тирүүчүлүктө, ушинтип, ты-тына берет. Алдым, жуттум, ачкездук, сугалактык, бул жашоодо боло берээри көрүнүп турат.


Кыргыз