Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Шилекей алышуу

Шилекей алышуу. Бул – кыргыздардын байыртан бери келе жаткан жакшы салттарынын бири. Мында айбанаттарчменен адам­дардын ортосунда кыйышпас байланыштардан бара-бара «ши­лекей алышуу» – достошуу, асылкечтикте жүрүү, тамырдаш жа­кын жүрүү – өңдүү түшүнүктөр келип чыккан. Т.а. элибиз жаш муундарыбызды боорукер, мамиледе жүрүүгө, бирдемелерге зы-янкеч болбой, пайдалуу жагын колдонууга үндөгөн. Мисалы, бал­дар балапан кармап алса, «Кой, сен муну кыйнаба, жүдөтпө, өлтүрбө, шилекейиңди анын оозуна түкүр, жугуз. Мунун да эне-атасы бар, тууган-уруктары бар. Аларга да убал. Аларга барып кошулсун» – сыяктуу акыл-насааттар берип, учуруп жиберишкен. Бул – адамдын жаратылышка мамилеси, экологияны сактоо ва-зийвасы болуп эсептелет. Бизде «ынтымакташтар», «шилекей алышкандар» деп коюшат.


Кыргыз