Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Шаабайын суутуу

Шаабайын суутуу. Албетте, бул терсжоруктардан. Ишеничтин илебине муздак суу бүркүүсү, адамдардын кадыр-баркына доо ке-тирүүсү. Жакшы-жаманды ылгабай, тумшугу аркылуу бир тийүүсү. Пендечилик сапаттарды сактай албоочулугу. Жагымдуу аракеттер-ге өзүнүн кедергисин тийгизүүсү. Тилеген ойду, кездөгөн максаттар-га бөгөөт болуусу. Т.а. «жаш чырпыктын ийилгени – сынганына, жаш адамдын уялганы – өлгөнүнө» барабар абалга келүүсү…


Кыргыз