Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Саргара жортсоң, кызыра бөртөсүң

«Саргара жортсоң, кызыра бөртөсүң». Бул – «Мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот» – дегенге маанилеш. Ар убак ак эм-гек кылсаң, анын үзүрүн сезсүз көрөсүң. Андай мандай тери сени

сөзсүз эрезеге жеткирет. Мээнеттен – эмгектенүү, анын алгылыктуу үзүрүн көрбөй койбойсуң – өңдүү далилдүү чындыкка барып така-лат. «Эмгекэрезеге жеткирет». Булар-бири-бирине маанилеш.


Кыргыз