Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Салынуу кашык

Салынуу кашык. Бул – ынтымактын бир түрү. Бирөөгө бир­деме берсең аласың, бербесең ала албайсың, алышың болсо, бериш бар-дегенди туюндурат. Кыргыздар илгери жыгач, ка­рала идиш-аяктарды арбын пайдаланышкан. Кезмени, шорпо-луу тамактарды бир эле табакка куюп, тегерек отургузуп, ар бирине жыгач кашык берип койгон. Табакка жапырт кашык са-лып ичишкен. «Алты адамга бир табак, арасынан эт карап» -деп Казыбек ырдагандай, азбы-көппү ошол ашка топук тилеш-кен. Мына ушундан улам «Салынуу кашык» деген өтмө маани-деги туюнтма келип чыккан.


Кыргыз