Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Пештенуу

Пештенуу. Бул – адамдардагы орунсуз адаттардан. Айрымдар озун бирөөлөргө көрсөтүү үчүн пейил күтүүсү. Антүүсүнө анын байлыгы, ман-сабы, өйдөсүнүүсү, кыял-жоруктары себеп болот. Ал алдындагы даамга кароодон, бирөөлөрдүн суроолоруна жооп берүүдөн, ж.б. жагдайларга торопейилдикте мамиле кылуусунан баамдалат. Кыйын көрүнгөндөй езүн сезүүсүжана көрсөтүүсү. Мындан, «Ап пештенген неме», «Сага оңгулук-туу сөз айтпайт», «Өзүн өзгөлөрдөн жогору санайт» өндүү сөзгө татуучу-лар. Пештенүү өзбек, тажикжана уйгур м.а. мусурман сарт калкында да орчундуу сезилет. Пештенүү – маалкатуу, өзүнчө сыр көрсөтүп, чоюш-тоо, барктануу, эркелеп, эреркеп отуруусу…


Кыргыз