Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Паракор

Паракор. Бул – адамдык жаман адаттардан. Пара – арамдык жагына чалынуу, малынуусу, бироолордүн иши түшүп, эрксизден бергендери, сурап алуусу. Паракор ошондой жагына каныккан адам. Паракорчулук – алдым-жуттумдук. Аны атайын онокот Тутуучулук. «Улукка пара бербей, бара бер». Арийне, колунда жоктор озүнүн жүйоосү үчүн барып, тажата берсе, улуктар да айласы кетип, тала-бын орундатып коюшу ыктымал. Пара алууда, окмоттүн мыйзамда-рын боемолор бар. Катар-катар имараттарды салуулар, тандап ма-шинелерди алуулар, т.а. арам олжо аркылуу кадыр-барк күтүүлор, коркутуу-үркүтүүлор, бироонүн таман акы, маңдай терин талашуу-лар ж.б. терс корүнүштор бар.


Кыргыз