Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Өзүмдөн өзүм арданам

Өзүмдөн өзүм арданам. Бул – элибиздеги эң жаман адат. Дэ-эрлик башка улуттарда байкалбаган, кээри кеткен жорук. Ата-баба салтындагы жакшынакай дөөлөттөргө доо кетирүүсү. «Кыздан кы-лык, уулдан уят кетти» – деп калабыз. Албетте, бул айрым келин-кыз журтчулугуна, анын ичинде кыздарга карата багытталат. Уяң-дыкты, назиктикти кызга ыроологон. Тууган айды, кызыл гүлдү, ай-чолпонду, жылдызды кызга ыроолойбуз. Кыз-кир кол менен карма-гыс пенде. Демократияга жамынып алышкан кээ бир адамдар ачык-ка чыгып, ач езөк кыйкырган сымал эми кыздарыбыздын кылык-жо-руктары калк кезүнде. Кечеде, коомдук орундарда, аялдамаларда бешкекүл бийкечтер жигиттери менен айкалышып, тил соруп отуру-шу бизде бар беле? Аларды керүп, кермексөнбүз. Ооба, башка улут-тардын көзүнче жети өмүрүң жерге кирүүдө.


Кыргыз