Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Өзү алдамчы адам башкаларга ишенбейт

Өзү алдамчы адам башкаларга ишенбейт. Албетте, калпычы-лык адамдык сапаттардагы терс керүнүш.
Биринчиден, анын басса-турса андай касиеттери кепчүлүктүн кез кырында туруусу;

Бул – өтө аянычтуулукта калуусу. Адамдардын оор тагдыры. Кийик-кайберендердин жалпы аталышы, аркар да кайберен т.а. жа-пайы койдун ургаачысы. Эркеги кулжа. Кийикти мергендер атса, ок даана тийсе, жыгылат. Жарадар болгондор качып кетет. Баары бир майып болот. Кийик өлгөнчө качып-бозуп жүрөт. Өтмө мааниде ал-ганда пенделер да турмушта жыдуусу, мансаптан ажыроосу, башка абалга түшүүсү, өзүнчө күтүүсүз кыйноо тартуусу. Баягы чактардын азыр жоктугу, жүдөй түшүүсү, өз заманын эңсөөсү. «Жаралуу кийик-тин, жаралуу бугунун» кейпин кийүүсү.


Кыргыз