Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Өз ордун таба билүүсү

Өз ордун таба билүүсү. Бул – пендедеги алымдуу касиет. Жашоодо ар адамдын алган баасы, баркы бардыгы. Ал ошого алым-дуулугун, жарамдуулугун тандай билүүсү. Бирок, айрымдарындай сапаттарга ээ эместиги. Кайра биреелерге таандык, ошол гана эге-дер орунга баш коюусу:
Биринчиден, кимдин кимдигин, ошол куттуу жайга татыктуулу-гун калың элдин калыс таразасы так тартып коюусу.


Кыргыз